پیدا

جهت آمرزش رفتگان بانو حمیرا

درخواست حذف اطلاعات

وسط هال نشستم و رو بروی خونه مون روضه اس. و پنجاه متر این طرف و اون طرف تر هم! به وضوح حس میکنم وسط زنی نشستم و جالبه بگم همین الان مداح خونه روبرویی داره میخونه: "خاطرات بین الحرمین محاله یادم بره!! اون همه شور و شین(!) مگه میشه یادم بره!!" بعد من هی تو ذهنم سرچ می اینو کجا شنیدم که انقدر آشناس و خب از موقعی که گوگل ذهنم به نتیجه رسیده زل زدم به سقف و دارم ستاره میشمرم!